ΠΟΙΟΙ;

Το δίκτυό μας προέρχεται από ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα (Υψηλόβαθμα Στελέχη Επιχειρήσεων και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Executive και Life Coaches, Θεραπευτές και Γιατρούς, Πανεπιστημιακούς και Εμψυχωτές).

ΤΙ;

Προσφέρουμε υποστήριξη 360ο που ενισχύει τα Αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά), βελτιώνει τις Σχέσεις (εσωτερικά και εξωτερικά) και αξιοποιεί στο μέγιστο τις Δυνατότητές σας (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο).

Περισσότερα

ΠΩΣ;

Ατομικό Coaching

Υποστηρίζουμε κάθε Coachee σε μια πολυεπίπεδη διεργασία ανάπτυξης δίνοντάς του αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να επιτύχει αποτελέσματα ανεξαρτήτως συνθηκών.


Περισσότερα

Group Coaching

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Workshops που υποστηρίζουν κάθε ομάδα να συνδεθεί έτσι ώστε το αποτέλεσμά της να είναι πολλαπλάσιο από τις δυνατότητες των μελών της.


Περισσότερα

Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Eίμαστε δίπλα σας για να συνδιαμορφώσουμε ένα περιβάλλον εργασίας που θα έρχονται οι άνθρωποι με χαρά για να βάλουν τον καλύτερό τους εαυτό, αναδεικνύοντας νέες δυνάμεις και δυνατότητες.

Περισσότερα

ΓΙΑΤΙ;

Επειδή γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, όταν βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου η φωνή τους έχει αξία και υπόσταση, όπου οι ιδέες τους και τα όνειρά τους έχουν χώρο να ανθίσουν και να καρποφορήσουν, όπου οι προσωπικότητές τους βρίσκουν διεξόδους έκφρασης και δημιουργίας.

Περισσότερα

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;

BLOG

Affiliations & Accreditations

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us