Διερεύνηση & Επικοινωνία

Διερεύνηση & Επικοινωνία

Πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό κάθε tailor-made workshop, υλοποιούμε μια σειρά από ενέργειες διερεύνησης της ομάδας που θα συμμετέχει σε αυτό. Για παράδειγμα οργανώνουμε ατομικές συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας, προϊσταμένους ή υφισταμένους, προκειμένου να εκτιμηθεί το κλίμα και οι συνθήκες σύνδεσης και συνεργασίας, η κουλτούρα, καθώς και τα θέματα που την απασχολούν.

Αυτή η προεργασία μας δίνει την ευκαιρία να συναντήσουμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται και να κατανοήσουμε σε βάθος τι τους προβληματίζει. Παράλληλα, μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, κάτι που λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά κατά τη υλοποίηση του όλου προγράμματος.

Ως αποτέλεσμα, σχεδιάζουμε το workshop σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας, με δραστηριότητες που θα ταιριάζουν στην κουλτούρα και τη φάση της.

Πριν ξεκινήσει το κάθε μας πρόγραμμα στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες, να νιώθουν πως θέλουν να είναι εκεί, ώστε να μην χάσουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και εξέλιξης που τους παρέχει η εταιρία τους. Για να το επιτύχουμε αυτό φροντίζουμε να σχεδιάζουμε μαζί τις αποτελεσματικότερες ενέργειες για την επικοινωνία του προγράμματος στην ομάδα ή/και τον οργανισμό.

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us