Ενέργειες μετά το Workshop

Ενέργειες μετά το Workshop

Για να ενισχύσουμε το μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε δράσης μας μετά την ολοκλήρωσή της (και πάντα σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό), σχεδιάζουμε και υλοποιούμε  δραστηριότητες για την ομάδα και την/τον επικεφαλής της. Στόχος μας είναι να επιστρέψει η ομάδα σε ένα περιβάλλον μάθησης, ανάπτυξης και εξέλιξης για όλους, εφαρμόζοντας πρακτικές που ενισχύουν την πορεία του Οργανισμού προς ένα μοντέλο Οργανισμού Μάθησης (Learning Organization), όπως ο Peter Senge (MIT), τον έχει ορίσει.

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us