Φάση περαιτέρω ενίσχυσης (3 μήνες)

Φάση περαιτέρω ενίσχυσης (3 μήνες)

Σε περίπτωση που Sponsor, Coach & Coachee πιστεύουν ότι, προκειμένου ο Coach να ολοκληρώσει κάποιους στόχους χρειάζεται να παρατείνουν το πρόγραμμα, συμφωνείται από κοινού μια 4η φάση. 

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us