Φάση υλοποίησης (διάρκεια: 4 μήνες)

Φάση υλοποίησης (διάρκεια: 4 μήνες)

  • Coach & Coachee συναντώνται μια φορά την εβδομάδα είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype για 1 ½ περίπου ώρα.
  • Πιθανόν ο Coach να ζητήσει να παρακολουθήσει (αν υπάρχει η δυνατότητα) τον Coachee εν ώρα εργασίας σε συναντήσεις με την ομάδα του ή/και άλλους stakeholders (Coachee shadowing).
  • Ενδέχεται ο Coach να ζητήσει από τον Coachee να επισκεφθεί, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του, έναν από τους συνεργάτες της ομάδας του Coach προκειμένου να τον βοηθήσει σε θέματα που ο Coach θεωρεί φραγμό στην πορεία του Coachee, αλλά που δεν άπτονται αμιγώς ενός business coaching session. (Οι συνεργάτες αυτοί περιλαμβάνουν έμπειρους life coaches, θεραπευτές, φυσικοθεραπευτές γιατρούς, κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Coachee).
Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us