Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Έργα Οργανωσιακής Ανάπτυξης με στόχο να ενισχύσουμε την κατάλληλη κουλτούρα αλλά και τις αξίες ηγεσίας εκείνες που θα οδηγήσουν τον Οργανισμό στην κατεύθυνση που έχει προδιαγράψει, αξιοποιώντας τη δυναμική και τις δυνατότητές του. Οι παρεμβάσεις μας σχεδιάζονται για να εξελίσσουν ανθρώπους και οργανισμούς, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία στον καθένα να φέρει και να αναπτύξει τον καλύτερό του εαυτό.

Τέτοια έργα μπορεί να περιλαμβάνουν διεργασίες και εφαρμογές όπως συστήματα αξιολόγησης 360°, δημιουργία διαδικασιών και διεργασιών ανάπτυξης συνεργασίας και εμπιστοσύνης και πολλά άλλα.

Κάθε λύση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη και μοναδικά δημιουργημένη για τον κάθε οργανισμό και ακολουθεί τη βασική μεθοδολογία των 4D:

presentation

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us