Μέτρηση αποτελέσματος

Μέτρηση αποτελέσματος

Αξιοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων, έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ένα σύστημα μέτρησης των αποτελεσμάτων του κάθε προγράμματος. Ορίζουμε σε συνεργασία με τον Sponsor τα KPIs και αξιοποιούμε εργαλεία που μετρούν και τα 5 επίπεδα αποτίμησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος κατά Kirkpatrick.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Workshops που υλοποιούμε απαντούν σε πραγματικές, απτές και καθημερινές ανάγκες ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών και τους υποστηρίζουν ουσιαστικά στο να πετύχουν τους στόχους τους.

Όλα τα παραπάνω παράγουν τα εξής αποτελέσματα:

Για τους ανθρώπους:

  • Ευχαριστιούνται τη συμμετοχή τους μέσα σε ένα περιβάλλον θετικό και φιλικό προς τη μάθηση και τους ίδιους.
  • Μαθαίνουν “just in time”, τη στιγμή που το έχουν ανάγκη, αυτό που έχουν ανάγκη – που είναι και το μόνο που μπορούν να μάθουν.
  • Νιώθουν ενήλικοι, υπεύθυνοι και όχι άβουλοι μαθητές που περιμένουν από αλλού τη γνώση.
  • Παίρνουν όχι μόνο απαντήσεις στα ερωτήματά τους, αλλά μαθαίνουν τρόπους για να απαντούν οι ίδιοι στα δικά τους ερωτήματα.

Για τους οργανισμούς:

  • Ομάδες που αναπτύσσουν βαθιά εμπιστοσύνη και μπορούν πλέον να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους σε ένα νέο επίπεδο, πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα.
  • Ομάδες που γνωρίζουν και αξιοποιούν σημαντικά εργαλεία διακυβέρνησης ομάδας (team governance) και συμμετέχουν δυναμικά και με προσωπική ευθύνη στο τελικό αποτέλεσμα.
  • Ηγέτες σε κάθε επίπεδο που αναπτύσσουν συνεχώς την ομάδα τους καθώς και τον εαυτό τους.
Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us