Φάση διατηρησιμότητας (διάρκεια: 2 μήνες)

Φάση διατηρησιμότητας (διάρκεια: 2 μήνες)

Coach & Coachee συναντώνται μια φορά ανά 15 ημέρες ώστε να κάνουν τις όποιες προσαρμογές χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων και μετά το πέρας του coaching.

Pin It

Human Technology, Coaching & Organizational Development Consultants

Για Ανθρώπους, Ομάδες και Οργανισμούς, που επιθυμούν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής εκπλήρωσης, είμαστε ένα πολυδιάστατο δίκτυο πολύπειρων επαγγελματιών που έχει ως κύριο σκοπό του την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός Οργανισμού, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Επικοινωνία

 Τσάτσου 5, Πλάκα 10558, Αθήνα

 2155154043

 6947009292

  Contac us